Friday, July 29, 2011

Regionalni mediji i za manjine

13/07/2011 19:26 | Beograd

Autor: M. R. Milenkovic

Beograd - Poslanicka grupa manjina, na jucerašnjoj konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine, usprotivila se osnovnom konceptu Nacrta medijske strategije koji predvida privatizaciju svih medija, sem javnih servisa Srbije i Vojvodine. Predsednik te poslanicke grupe Balint Pastor rekao je da medijska strategija mora sadržati mogucnost da lokalne i regionalne medije osnivaju saveti nacionalnih manjina, odnosno lokalnih samouprava.

- Ne postoji nijedan evropski propis ili standard koji bi obavezao države da se povuku iz vlasništva u medijima. rekao je Pastor i dodao da su dosadašnja iskustva privatizacije lokalnih i regionalnih medija, posebno onih koji emituju program i na jezicima nacionalnih manjina, izuzetno negativna i nije bilo nijedne uspešne privatizacije medija. Šef poslanicke grupe manjina naveo je da se predstavnici poslanicke grupe manjina najodlucnije protive ponovnom pokušaju zloupotrebe evropskih integracija koje su na „delu“. On je pozvao i poslanike drugih stranaka da danas do 13 sati potpisima podrže zahteve te poslanicke grupe, kada ce ih, najavio je, poslati premijeru Srbije Mirku Cvetkovicu, ministru kulture, informisanja i informacionog društva Predragu Markovicu, kao i radnoj grupi koja radi na izradi nacrta medijske strategije.

Esad Džudževic, poslanik Bošnjacke demokratske stranke Sandžaka, rekao je da bi medijska strategija trebalo da se dopuni obavezom da se podrucja radiodifuznih oblasti redefinišu i utvrde na nacin koji bi poštovao multietnicki i multikulturalni sastav. On je istakao da je nužno formirati redakcije za programe na jezicima nacionalnih manjina i van Vojvodine, kao i redefinisati radiodifuzne oblasti, navodeci da je Sandžak, umesto da bude jedna, sada podeljen u dve radiodifuzne oblasti.

Poslanik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi rekao je da na Radio-televiziji Srbije nema nijedan minut na albanskom jeziku, a da u Preševu, Bujanovcu i Medvedi nema predajnika i da je zato signal RTS slab.

Poslanicku grupu manjina u Skupštini Srbije cine cetiri poslanika SVM, zatim dva predstavnika Bošnjaka, kao i predstavnik Albanaca Riza Halimi iz Partije za demokratsko delovanje. U zakljuccima Poslanicke grupe manjina, pored ostalog, stoji da bi „nasilna privatizacija“ medija cija su osnivacka prava preneta na savete nacionalnih manjina, a koji funkcionišu u formi privrednih društava ili ustanova, predstavljao „nezamisliv presedan“. Takode, za poslanike te grupe nedostatak nacrta te strategije predstavlja i što nije definisana nedvosmislena obaveza RTS da uspostavi uredništva za programe na jezicima nacionalnih zajednica koji žive na podrucju Srbije, a izvan Vojvodine.


View the original article here

No comments:

Post a Comment