Sunday, July 31, 2011

Predlažu UO RTS razrešenje Tijanića

Autor: B. Cvejic

Beograd - Žalba koju je podneo direktor javnog servisa Aleksandar Tijanic na prvostepenu odluku direktorke Agencije za borbu protiv korupcije o izricanju javne mere predloga za razrešenje, jer nije u roku podneo izveštaj o imovini, je odbijena, receno je Danasu u Odboru ove agencije. Kako dodaju, iako je Tijanic izveštaj podneo naknadno, odnosno nakon donošenja prvostepene odluke, mera predloga za razrešenje ostaje na snazi.

Prema njihovim navodima, Upravni odbor Radio-televizije Srbije treba da odluci da li ce razrešiti Tijanica sa mesta direktora ili ce kao olakšavajucu okolnost uzeti u obzir to što je naknadno, ipak, podneo izveštaj o imovini. Prema nezvanicnim informacijama, UO RTS trebalo bi da razmatra ovaj slucaj u septembru.

Odbor je, naime, na desetoj sednici odlucivao po žalbama na cetiri prvostepene odluke direktorke Agencije i po jednom predlogu za ponavljanje. U svim slucajevima donete su odluke o odbijanju žalbe, odnosno predloga za ponavljanje postupka funkcionera, a, sem Tijanica, rec je o funkcionerima Dragani Petrovic, Jovanu Ševicu, Dragomiru Cimeši i Draganu Stijepovicu.

TIJANIC: Nisam državni funkcioner

- Zakoni Srbije svakako važe za mene, ali važe i za Zoranu Markovic koja stoji na celu Agencije. U anonimnoj izjavi nekoga iz Agencije falsifikovana je suština spora izmedu mene i njih. Naime, ja godinama dokazujem da nisam državni funkcioner, da sam izabran na konkursu, da nijedan direktor evropskih javnih servisa ne sme da bude funkcioner jer to vraca javni servis u status državnog radija i televizije. Prošli Upravni odbor, posle konsultacija sa nadležnim Ministarstvom stao je na stanovište da tumacenja po kojima je celo rukovodstvo RTS sastavljeno od državnih funkcionera nije zakonito i suprotstavljeno je evropskom stavu o nezavisnoj poziciji javnih servisa .Pri tome, ja neprestano nudim svoju imovinsku kartu kao gradanin, u karti nema ništa skriveno, tajanstveno ili bogato, ali je nudim ne kao funkcioner vec kao gradanin. Da je postupak još u toku dokazuje i današnji dopis Agencije da dopunim svoju imovinsku kartu koju sam vec predao.

Pored imovinske karte, uputio sam zahtev Agenciji za reviziju postupka, žalbu na odluku Agencije, zahtev za ispitivanje ustavnosti tumacenja po kojem jesam državni funkcioner i nijedan od tih postupaka nije završen.

Ocigledno, nekome iz Agencije žurno treba senzacija o „smeni“ Tijanica, o Tijanicu koji „krije“ svoju imovinsku kartu, i o Tijanicu koji, kao državni funkcioner, vodi javni servis navodno nezavisan od države.

Ako sam ja državni funkcioner onda je to i dvadeset direktora i glavnih urednika koji su izabrani po istom postupku kao i ja. Zašto zakon vredi samo za mene? Zašto vec danima neko iz Agencije nudi redakcijama „nezvanicna“ tumacenja da ce generalni direktor RTS biti podvrgnut „klecanju na kukuruzu“ i šibanju kroz „toplog zeca“? Ko, na kraju, falsifikuje suštinu spora i osnovno pitanje – da li je zakonito da direktor Javnog servisa, i svi drugi direktori i glavni urednici, RTS, budu državni funkcioneri pretvaraju u pitanje – zašto Tijanic krije svoju imovinsku kartu, koju ja besomucno nudim Agenciji ako me oslovi sa „gradanine“ a ne sa „funkcioneru“.

Suštinska razlika izmedu mene i gospode Markovic je što ja tvrdim da je zakon loš ako me prokazuje kao državnog funkcionera a ne novinara, te da je takav zakon antievropski. Agencija kaže da nisam novinar, da sam funkcioner i da je zakon sasvim ok. Da li je?

Aleksandar Tijanic


View the original article here

No comments:

Post a Comment